USA och Ryssland kommer få fler sekt- och kultmedlemmar – More sect & cult members in Russia and USA

English further down

I en rapport om Muslimska brödraskapet från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan vi läsa: ”Islamisternas val av politiskt system är byggt på en tolkning av islam som ett allomfattande system där individen inte bara underordnas kollektivet, utan också ett system där religion och politik är helt sammanvävda.”

Likheter med denna ovan kommentar, från MSB rapporten, finner vi i Rysslands politik, förd av Putin, där han bygger en nation med nationalistisk agenda. Likväl bygger Trump ett USA med nationalistisk agenda. Individer är underordnade staten i den nationalisiska agendan i både Ryssland och USA. Det betyder att nationsbygget är viktigare än individens självständighet och egenvilja. Som exempel är att byggandet av nationen kan ligga i konflikt med människors individuella önskemål och då går nationens intresse före individens. Exempel i USA är muren mot Mexico. Exempel i Ryssland är homosexuellas rättigheter som inskränkts. Ingen av dessa exempel tar hänsyn till de som påverkas av en mur till Mexico eller hur homosexuellas rättigheter inskränkts. Det finns flera exempel i Ryssland och USA på hur nationsbygget står över individens önskemål. Islamisterna låter också individen vara underordnad staten. Kollektivet är det viktigaste i Islamisternas världsbild och det är klart, när USA och Ryssland nu bygger nationer, som Sverige gjort länge, så kanske rekryteringen till ISIS in facto kan öka.

Sverige är inte bättre än USA och Ryssland. Individer hamnar även i kläm i svenska nationsbygget. I Sverige har vi länge byggt människor till att falla inom normen, att vara ”lagom”, ”falla in i ledet”, för annars är du avvikande. Du ska inte tro du är något, du är precis som alla andra. Alla dessa tankar gör det lätt för sekter och kulter att rekrytera de som inte känner gemenskap i det land som Sverige byggt upp. Diversifiering i all ära, individualism i all ära, det är vad Sverige säger sig förespråka, men ändå, pratar du för mycket, är du offentligt nöjd med dina åstadkommanden, då är du ju inte svensk, oavsett ditt biologiska ursprung. Är du inte lagom, så passar du inte in. Är du förmer eller för mindre, så sticker du ut. Förstår inte Sverige att allt detta gör Sverige till den enklaste platsen att rekrytera medlemmar till ISIS? Just detta, det som är kärnan av Sverige gör det möjligt. Du som känner dig som inte en i nationsbygget Sverige… kanske bara längtar efter att få vara ”en av något”. Så kommer ISIS och erbjuder dig allt som Sverige inte kan…

Rekryteringsbasen kommer öka ju mindre individualism världen kommer att erbjuda. Fler kommer bli sekt- och kultmedlemmar ju mindre diversifiering världen bjuder på.

A report from MSB, a Swedish authority, writes that islamism is build on an interrpetation where the invidual submissions to the collective. No Different than Russia and America in their current politics. Even Sweden, even though they do it differently. Building nations with no room for individuals, gives room for other’s to reqruit to cults and sects. The reqruitment to ISIS is heavy in Sweden, considering the amount of people in Sweden. In Sweden we have a lot of unwritten laws, informal expectations on the population. “Be regular”, “be normal”, “don’t be more than anyone else”, “don’t brag”… all wrapped up in “jantelagen” and “lagom”, that are these so called unwritten rules of how to be a perfect Swede, no matter origin. Those that don’t fit the profile will feel it inside or be rejected by society. These ideas found the basis for ISIS reqruitment in Sweden. Russia and USA are slowly walking that path. The examples of the nation being put first is the rights of homo sexuals in Russia and the Mexican wall in the USA. There are many other examples. But the nation is put first, just as the Islamist put it first. They have more in common than not. Those that don’t fit the other nations are possible reqruits to fit the islam nation. Do you get it? The more divsified population, happy with themselves as are, the less you can reqruit to sects and cults… but you choose not to listen. Not to diversify. That will be your unluck.

Not even animals as left untouched by the Mexican wall. 111 spieces are under threat with the build of a wall.

Källa:

https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Studier/Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287.pdf

Report about Muslim brotherhood organisation.

Article about the MSB report linked above/Artikel om MSB rapporten länkad ovan:

http://www.dn.se/kultur-noje/stark-kritik-mot-rapport-om-muslimska-brodraskapet/

Article about the Mexican wall and the shadow it will give:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/har-styr-varldens-maktigaste-drogkartell-over-vagen-fran-mexiko-till-usa/

Article about the 111 animals, affected by the Mexican wall:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/111-rodlistade-djurarter-hotas-av-trumps-mur/