ISIS rekryterar i Sverige för att Sverige är “lagom”

Jag tror våra osynliga regler om “lagom” och “jantelagen” är anledningen till att Sverige har högst andel ISIS rekryteringar i Sverige. Det går inte ihop med andra kulturella traditioner och uppfattningar om hur människor kan vara. Sverige accepterar inte olika. Se bara på alla som är utanför. Det finns för många exkluderade.

Sorry to burst the bubble Sweden, but I think the invisble norms and traditions around “jantelagen” and “lagom” are some of the reasons for the highest reqruitment base, considering how many inhabitants we have in Sweden, to ISIS is done in Sweden. Just look at all those that are “outside”, not let in to the Swedish society for real. There are too many excluded in Sweden.

Categories: Tags: , , , , , , ,