Tunnelbanan

Detta är parodin Tunnelbanan 2. De driver med yrket väktare. De driver också med självförnekelse för sexuell läggning. För regler som föräldrar kan sätta upp för barn. Parodin gör så att alla fördomar, förnekanden osv. som är uppenbara blir extra genomskillniga. Varsågod. Källa: RandonMakingMovies YouTube.

Categories: Tags: , , , , , , , , ,