SVD har skapat en världsherre i dagens tidning

Putin är USA’s nya president, enligt SVD.se. Hehe. Så rubriksättningen kan bli, eller hur?

På bilden på SVD.se står tillika “USA:s nye president”. Jag är övertygad om att detta är en medveten strategi i propaganda från SVD.se. Annars är deras anställda rätt bra korkade, om de inte ser associationen, med utökad semiosis. De torde inte vara sämre bildade än en annan, hoppas jag. De ville sprida propaganda, genom att skapa känslan av att med den nya presidenten Trump i USA, så har man egentligen fått Putin som president i USA, dvs. en ny världsherre, som drar i trådarna? Bilden har fått artikelseriens text och det skapar känslan.

In today’s newspaper SVD.se they made Putin to the new president of the USA. The image has gotten that text. The meaning is easily associated and I think they did it as propaganda, on purpose. They want to spread the feeling that when Trump is president, Putin is really the president, the world lord. So by incoorporating the article series text, that this article is included in, with the image of Putin, they create this world lord feeling.

Putin USA's nya president enligt SVD.se
Putin USA’s nya president enligt SVD.se. Printscreen på dagens tidning.