Dubbla utbildningar

Det finns vissa fördelar med att läsa dubbla utbildningar. Jag får repetition. Jag får höra en sak ur flera olika vinklar och med alternativa exempel och perspektiv. Det är faktiskt lärorikt. Jag får gå igenom två liknande, men olika utbildningar, med liknande innehåll med olika klasskamrater och olika inriktning och fakultet. Det är faktiskt ganska bra. Tycker alla borde göra det. Jag är nog mer den här utbildningen än någon annan, även om en del av idéerna kom från idag får anses omodern, 1800-tals människa. Jag tycker om en hel del av idéerna. Såklart vill jag applicera dem till modern tid. Modernisera dem, vilket inte nödvändigtvis betyder IT-fiera dem.

Intervjun ställdes in, för jag kunde inte de tider som erbjöds.

Categories: Tags: , , , ,