Riktlinjer som inte följs på Karolinska

Riktlinjer skrivs. De är bara på pappret när de inte följs. Det är, tyvärr, ganska vanligt att det finns riktlinjer och att de inte följs på företag och organisationer. Riktlinjer skrivs ju ofta för att skydda de i en utsatt situation, kunden, eleven, patienten osv. Vi kan läsa om att döende patienter flyttats, emot riktlinjerna på Karolinska, på DN.se. När riktlinjer inte följs så kan det bli så att kunden utsätts för risker. På ett sjukhus handlar det om att en flytt kan orsaka stress för patienten, som kan påverka patientens hälsa. Även om inga “komplikationer” inträffar rent tekniskt för en patient på ett sjukhus, så har patienten utsatts för en slags stress med en flytt. Riktlinjer att inte flytta döende patienter är till för att följas och jag är lite besviken att någon tog beslutet att flytta en döende patient på Thorax, samtidigt som jag förstår anledningarna till det. Utrustningen fanns nu på Nya Karolinska. De ville väl att patienten skulle ha tillgång till all utrustning. Sedan behövs ju extra personal om en patient är döende. Det kostar pengar. Så vad är viktigast? Pengar så vi kan rädda fler patienter, eller etik att inte flytta en döende patient? Vad väljer du? Besluten är inte okomplicerade. För den döende patienten är såklart en flytt inte för patientens bästa. För skattebetalarna? Ja, då kanske det är för skattebetalarnas bästa att vi har mer kapacitet att ta emot patienter och om vi måste ha extrapersonal så kostar det pengar. Även det är en risk, att få personal som inte är van vid rutinerna på en avdelning. Nu använder sjukhuset ofta vikarier som jobbar i deras egen pool och i andra hand använder de bemanningsföretag och bemanningen försöker skicka dit vikarier som varit där tidigare, eftersom det är en trygghet med personal som kan rutinerna.
Jag förstår sjukhusets beslut, men tycker att riktlinjerna om etik för patienten ligger i konflikt med riklinjerna för sjukhusets och allmänhetens bästa. Om man inte tänker följa riklinjer, då behövs dem inte. Nu har jag inte läst riktlinjerna och kanske finns det utrymme för att i andra hand flytta patienten om inte medicinsk risk föreligger i riktlinjerna? Jag vet inte hur noggrannt journalisten gått igenom riktlinjerna och vilka riktlinjer som Karolinska följt. Riktlinjerna är offentlig handling. Om det inte finns utrymme för flytt i riktlinjerna, ja då blev dem bara riktlinjer på pappret. Varför då ha dem riktlinjerna, om de inte följs? Riktlinjerna ska spegla verksamheten. Man kan ha risker i riktlinjerna. Att flytta en patient har sina risker. Att inte flytta en patient till en bättre vårdavdelning med mer utrustning har också sina risker. Livet är inte svart-vitt och artikeln lämnar så mycket osagt. Jag kan varken säga bu eller bä, mer än att ja, för en patient är det alltid bättre att inte flyttas runt i livets slutskede, men då förutsätts tillgång till bra vård, dvs. extra kostnader om det behövs mer personal. Det är bara pengar. Men om det är pengar vi inte har? Du får fundera på det.

Källa:

http://www.dn.se/sthlm/doende-patient-flyttades-trots-nya-karolinskas-riktlinjer/

 

Categories: Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,