Vad tjänar våra statliga tjänstemän?

Det var visst någon som var nyfiken, men jag tog reda på det, väldigt enkelt via SCB. Detta är dagsaktuell för 2016 års lönestatistik för Sveriges genomsnittliga löner för statligt anställda tjänstemän. Du kan själv gå in på SCB.se. Om du inte förstår hur du ska göra, så ringer du deras kundtjänst under telefontiderna som anges på deras hemsida. De kan också förklara de olika lönerna och de faktorerna som ligger till grund när du räknar ut lönestatistiken. Beroende på statistikmetod så beräknas de på olika sätt.

Jag har inkluderat några av de förklarande texterna till statistiken från SCB:s hemsida. De anges med citattecken. Notera att genomsnittslön är genomsnittet, dvs. hälften tjänar mindre och andra hälften mer.

I nedersta tabellen ser du hur många anställda det finns fördelat mellan myndigheterna.

För statistiken nedan ansvarar Medlingsinstitutet: http://www.mi.se/lonestatistik/

Genomsnittlig månadslön

“För månadsavlönade fördelad efter myndighet, april 2016* ”

“*Från och med januari 2015 är åldersavgränsningen i lönepopulationen utökad från 18-64 år till 18-66 år.”

“Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.”

“Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.”

“Senast uppdaterad 2016-06-30”

“Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.”

Källa: SCB

 

Myndighet Kvinnor Män Totalt Förändring
från april
2015
TOTALT 34 630 36 860 35 720 1,9
HELSTATLIG VERKSAMHET 34 630 36 850 35 710 1,9
CIVILFÖRVALTNINGEN 34 650 37 680 36 000 1,8
Polisväsendet 30 640 33 960 32 610 0,3
Domstolsväsen 35 500 43 700 37 890 1,0
Kriminalvården 29 740 29 700 29 720 3,7
Migrationsverket 30 880 32 450 31 460 ‑0,2[1]
Försäkringskassan 30 650 34 180 31 530 2,4
Skatteverket 33 040 36 880 34 390 2,5
Länsstyrelserna 34 340 35 510 34 790 2,0
Kronofogdemyndigheten 31 330 33 900 32 220 1,7
Tullverket 35 910 36 400 36 170 3,1
Universitet o högskolor 36 300 40 410 38 260 2,4
Skogsstyrelsen 33 810 35 280 34 770 4,1
Trafikverket 40 130 42 660 41 720 2,7
Lantbruksuniversitetet 35 010 38 570 36 660 1,9
Arbetsförmedlingen 31 930 33 500 32 480 1,4[1]
Övriga myndigheter 38 740 41 220 39 760 2,4
FÖRSVARET 33 120 33 000 33 020 1,8
ÖVR STATL LÖNEREGL VERKSAMHET 41 370 43 230 42 210 16,2[1]

Antal sysselsatta fördelat på myndighet, april 2016

Myndighet Kvinnor Män Totalt
Heltid Deltid Heltid Deltid
TOTALT 94 705 31 529 97 710 20 569 244 513
HELSTATLIG VERKSAMHET 94 650 31 487 97 662 20 535 244 334
CIVILFÖRVAL 90 364 30 945 78 809 19 748 219 866
Justitiedepartementet 23 255 4 597 25 852 4 385 58 089
Polisväsendet 9 428 2 067 14 773 2 802 29 070
Domstolsväst 3 936 659 1 764 169 6 528
Kriminalvård. 3 689 973 4 907 906 10 475
Migrationsverket 4 014 500 2 428 235 7 177
Utrikesdepartementet 1 089 325 666 70 2 150
Försvarsdepartementet 60 6 54 6 126
Socialdepartementet 11 477 2 946 5 319 1 519 21 261
Försäkringskassan 7 713 1 664 2 806 292 12 475
Finansdepartementet 12 037 3 171 8 661 1 042 24 911
Skatteverket 5 282 1 251 3 165 292 9 990
Länsstyrelse 2 368 817 1 621 298 5 104
Kronofogde 1 231 217 688 76 2 212
Tullverket 809 171 935 84 1 999
Utbildningsd. 24 329 15 040 22 922 10 538 72 829
Universitet och högskolor 21 913 14 297 21 721 10 262 68 193
Kulturdepartementet 1 274 655 915 367 3 211
Näringsdepartementet 7 892 2 276 8 797 1 247 20 212
Skogsstyrelsen 187 82 404 81 754
Trafikverket 2 189 367 3 900 416 6 872
Lantbruksuniversitetet 1 219 626 1 159 354 3 358
Miljö- och energidepartementet 1 239 276 1 093 173 2 781
Arbetsmarknadsdepartementet 7 712 1 653 4 530 401 14 296
Arbetsförmedlingen 7 173 1 571 4 180 348 13 272
FÖRSVARET 3 801 423 18 495 740 23 459
RIKSDAGENS VERK 485 119 358 47 1 009
ÖVR STATL LÖNEREGL VERKSAMHET 55 42 48 34 179

Källa: SCB

 

Senast uppdaterad 2016-06-30