Sveriges sociala problem

Vi har sociala problem, ett “innefolk” och ett “utefolk“. Utefolket i min artikel är de som befinner sig utanför svensk välfärd, men uppehåller sig i vårt land. Jag pratar om tiggarna. De som inte har rätten till komplett social välfärd när de uppehåller sig i vårt land. EU-medborgare utan jobb har inga rättigheter i andra EU-länder om de inte betalat avgifter till försäkringssystem. Så har EU bestämt. Det innebär att vi fått hit en annan slags fattigdom än svensk. Vi har fått hit romer som tigger för att leva på gatan i Sverige är bättre än att bo i deras hemland. De påstår att det är bättre att tigga, fastän Sverige är ett dyrt land att leva i och de får knappt några kronor på sitt tiggande. Vad är bättre? Jag tror inte att det är bättre. Jag tror det är bättre de bor kvar i sitt hemland. De ska inte sitta ute i svenska kylan och frysa. De borde få hjälp i sitt hemland Rumänien. Rumänien verkar bry sig föga. Kanske gick de med i EU för att de förstod att romerna skulle migrera? Jag undrar jag. Romerna borde få hjälp i Rumänien. Hjälp till bra bostäder, utbildning och hälsovård. Jobb vore ju också bra om de fick. Någon sa att det var bättre under diktaturen för romerna, för då hade de jobb. Jag tror jobb är en bra lösning, men i Sverige finns inga jobb. En halv miljon svenskar är arbetslösa. Det är svårt att konkurrera med utbildade i en allt mer krävande arbetsmarknad. Att de inte heller kan språket gör inte det hela bättre. De behöver utbildning, kunskap för att komma ut från sitt utanförskap. De behöver starta egna företag i sina hemländer. De behöver få hjälp av Rumänien till det. EU tittar bara på när Rumänien inte gör något för sitt lands romer. Romerna tycker p.g.a. bristerna i systemet att det är bättre att frysa, tigga och bo i misär i Sverige. Helt sjuk värld. Förstå att vi bor i 2014… och vi har ett ute- och innefolk, som bor under samma himmel med så olika villkor.