Edward Snowden borde söka asyl i Sverige – Edward odd to apply for work in Sweden

English translation below the Swedish.

Sverige säger sig vilja vara ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett samhälle som tillåter granskning av myndigheterna. Det Edward Snowden har gjort är att avslöja myndigheternas övervakning i USA. Vi i Sverige har också övervakning av medborgarna i och med FRA, men vi medborgare vet om det. Bara för att vi vet om det är det inte övervakningsfritt. Vi är fortfarande övervakade.

Jag läste en gång, för ett tag sedan, en artikel i Aftonbladet, om en kvinna som enligt USA begått spionbrott mot USA. Hon är gift och bor med en svensk man i Sverige och kan inte åtalas. Hon är svensk medborgare numera.

Så min tanke är att om hon inte utlämnas till USA, varför skulle Edward bli utlämnad? Med det i tankarna tycker jag att Edward, som upplyst omvärlden om det som pågår inom NSA, gjort världen en tjänst. Avslöjandet gav en man pulizerpriset. Så varför inte ge Edward möjligheten till ett liv? Det är ju inte så att vi inte behöver hans IT-kunskaper. Det finns många företag i Sverige som skulle dra nytta av hans expertis.

Edward skulle faktiskt kunna söka jobb i Sverige och be arbetsgivaren ansöka om visum åt honom. På det viset skulle han få arbetstillstånd i Sverige. Då skulle han kunna komma hit. Väl här skulle han kunna söka asyl, om det fortfarande behövs för att han inte ska utlämnas. Jag vet inte om man måste vara svensk medborgare för att inte bli utlämnad. Men om så är fallet får han väl ansöka om medborgarskap.

Enligt DN.se har han sökt asyl i Brazilien, medan Brazilianarna säger att de inte mottagit en formell asylansökan.

Edward odd to apply for Swedish asylum. Perhaps even citizenship. Sweden has a history of not giving away people to the USA. A women in a Aftonbladet.se article is said to be wanted in the US for spying. However she is living in Sweden and Sweden doesn’t give her to the USA. So why doesn’t Snowden apply for asylum in Sweden? Or why not a job in Sweden? Swedish companies have the possibility to employ whoever and apply for “green card”.

According to Dn.se Snowden would like to live in Brazil and is said to have applied for asylum there. However Brazil says no formal application has been received.

Sweden is said to be a democratic and open society. We are a society that allow our people to look into public affairs. We call it “offentlighetsprincipen”. That means, that I as a state employee, is allowed to speak up about things I consider wrong, without breaking the law. What Edward Snowden has done is to reveal what the USA state does behind the American people’s back’s. They survaillance. However, even the Swedish state does that, but we know about it. FRA does it in Sweden. However, even though we know about it, that doesn’t mean we are not survaillanced, since we afterall are.

Some time ago, I read an article, about a american women that was considered to be a spy in the USA, that was married to a Swede. She has not been turned into the Americans all these years. She is now a Swedish citizen.

My thought is, since she has not been turned into the American athorities, then why should Snowden be? The revelation gave a man the Pulitzer prize. So why not give Snowden a life? It isn’t like we wouldn’t be able to use his IT-skills. There are many companies in Sweden that actually could use his skills.

Edward could actually apply for a job in Sweden. Then he would be able to come here. The company would apply for VISA for Snowden. Then he would be able to come to Sweden. The employer would make it possible for Edward to get a workers permit in Sweden. When here, he could apply for asylum, if that is still needed in order for him to not be sent back. I do not know if Edward needs to be a Swedish citizen to not be sent to the USA. If he has to be a Swedish citizen, then he would have to apply for a citizenship I guess.

According to news Snowden wants azylum in Brazil, however they say that they haven’t received a formal application.

I am telling Snowden. Apply for a job in Sweden. Any employer, could get a work VISA for you. Then in Sweden, you could apply for asylum if needed. I have a friend that is a immigration lawyer and knows about those matters. I have also worked at companies that have imported work force from i.e. India. They are usually in the IT sector.

Snowden, any company could employ you! So find a employer you like. Then send the application!

Source 20140602:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16680182.ab

http://www.dn.se/nyheter/varlden/snowden-har-sokt-asyl-i-brasilien/

Categories: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,