Nasa study predicts the end of Western society – Nasa förutspår slutet på västerlänska samhället

English further down.

Nasa förutspår en kollaps av västerlänska samhället så som vi känner till det idag, enligt Daily mail. Rapporten säger att gapet mellan rika och vanliga är för stor och att det är just det gapet som kommer driva på en social kollaps. De rika förser de vanliga med för lite av jordens resurser av det som produceras och det skapar ett ojämlikt förhållande mellan rika och fattiga. De rika överkonsumerar. Ja, det låter som det var något som jag redan skrivit om här på bloggen, men visst är det trevligt att Nasa också fått upp ögonen för det också. Visst är det så, förhållandet mellan arbetare och rika är ojämlik och orättvis. Samhället bygger inte heller på hållbarhet och att vi ska vara mån om jordens resurser. Jorden klarar inte av en överpopulation. Det tar en viss tid att odla mat. Det tar en viss till att odla ett träd som man kan bygga hus och inredning med. Det tar en viss tid. Och när jordens resurser är förbrukade kommer vi svälta. Den som är rik kommer svälta senare, de kan ju hamstra. Klart att fattiga desperat låter våld och kriminalitet till slut ta över. (Hmm) Det är ingen hemlighet att det finns ex pirater i Somalia som rånar fartygen. Varför gör dem egentligen det? De är fattiga, de behöver mat och förnödenheter. En fattig människa är en desperat människa. Men det betyder inte att den blir kriminell. En del blir istället uppfinningsrika. Den uppfinningsrikedomen skulle behövas utan att vi var fattiga. Hur lever vi i en bättre värld? Hur skapar vi en bättre värld i symbios med planeten och allt liv? De rika har ju resurserna att ta reda på det, ändå väljer de att blunda och fortsätta sin lyxkonsumtion. Jag har inget emot “lyxkonsumtion” så länge den handlar om hållbarhet, kvalité och sköna upplevelser. Att lyxkonsumera en massage eller en dag på stranden, det är helt okej lyxkonsumtion. Att äta godare, men samma mängd, mat är också okej. Att äta ekologiskt istället för besprutat är okej lyxkonsumtion. Sådan lyxkonsumtion som skapar hållbarare, ekologiskare samhälle har jag inget emot. Att vi istället upplever saker istället för att konsumera har jag heller inget emot.

English version.

According to Nasa the Western society will head to an collapse, according to Daily mail. According to the report (source DM), the gap between rich an poor has grown and is a cause that will lead to the collapse. The elite control the assets and this is part of the reason for the collapse. The elite only provide commoners with just above average to sustain and according to the report it ain’t enough and not even distribution of Earth resources. The elit over consume the assets and first the commoners will collapse and after that the rich will follow. This is nothing new, I have written about this already on my blog. We overconsume. We use poison that then in the end kill off or make resources unavailable for us to use without us getting sick. The world is messed up. The rich are part of messing up the planet and society. We are overpopulating the Earth. There are a limited amount of resources. Some take millions of years to form and we are wasting them. We need more sustainable resources and we need to start inventing living with symbiosis with our planet Earth. We are not there, we are far from it. You and I are a part of all this. You got to start doing your part. You should have started years ago. Just saying. We are killing ourselves. When we have died out, the planet will recoup and regain life again. It will take many years, but Earth will come back to prosper after we have killed it.

Source/källa 20140319:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2582286/NASA-study-industrial-civilization-headed-collapse.html