En lång väg till jämställdhet – A long way to equality between genders

There is a long way before men and female are equal. There is a belif that Sweden is equal, but we are not. We have a long way to go.

In todays DN.se they presented statistics from SCB, that is the Swedish instititution that creates statistics about our population in Sweden. They actually track anything possible. And what they do not track, Socialstyrelsen, Skatteverket and so on do. I believe the Swedish population is amongst the most documented. On top of all this, we have private marketing companies. Those companies do polls, ask you what you think, like, believe and such. So I would like to say that the Swedish population is well documented. Top this is FRA that survaillances everyone, and even gives access to the worlds Internet traffic information that goes through Sweden, well then Sweden knows a lot. They know about the population in many ways. They can, if they want, know what you speak about on the phone, do on the Internet, what your grades are, what education you have, where you have worked and how much money you earn and spend. Top this with banks and shopping information from the stores and they could even get to know what you eat for dinner. Since there are systems against money laundry they most certainly have a system to know what you eat, as long as you pay with a card and not in cash. The companies and state try to get us to use cards more. That way they can know everything really. Everything you do.

So survaillanced? Well. I guess we are. And still we are not equal, with all this information in our hands.

Quote:

• Kvinnor tar ut 76 procent av föräldradagarna.

• Kvinnor tjänar 7 procent mindre än män.

• Kvinnor har 12 procent av aktiebolags styrelseordförandeposter.

• Kvinnor i aktiebolagsstyrelser är till 61 procent suppleanter, män 21 procent.

• Kvinnor städar 35 minuter per dag, män 20.

• Kvinnor lagar mat 46 minuter per dag, män 26.

• 68 procent av kvinnorna arbetar heltid, 90 procent av männen.

• 48 procent av kvinnorna är offentliganställda, 16 procent av männen.”

Google translated:

“• Women take out 76 per cent of parents day.

• Women earn 7 percent less than men.

• Women have 12 percent of the Companies Board records.

• Women in the stock boards are 61 percent deputies, men 21 percent.

• Women clean up 35 minutes per day, males 20.

• Women cook 46 minutes per day, males 26.

• 68 per cent of women working full-time, 90 percent of men.

• 48 percent of women are public employees, 16 percent of men.”

Well. With statistics we get to know these things… even though statistics tell us that we are not equal… I still do not want to be survaillanced by anyone. I just want to be left alone. But I am not. Neither are you. They survaillance us. All the time. They even know what you do, when you do it, even before you do it.

SCB… ja du. Jag tycker inte om SCB, jag tycker inte om försäkringsbolag, jag tycker inte om att alla övervakas bara för att vi ska hitta några ruttna ägg. Jag tycker övervakningen ska styras på misstänkta och inte på alla, vi ska inte övervakas bara för att någon kan vara olaglig. Vårt samhälle är feltänkt. Fel information i fel händer kommer att missbrukas, det är inte en risk, det är en realitet. Den som vill skada någon kan göra det. Systemen är generellt sett inte heller så säkra och dina uppgifter är aldrig skyddade mot dem som har tillgång på insidan.

Jag blir frustrerad över att vi inte är jämlika och visst är det bra att vi får statistik på det, men jag vill inte övervakas bara för att staten ska veta allt. Svenska samhället är det mest övervakade samhället i världen tror jag. Våra personnummer gör oss unika och staten kan veta allt om oss, vilket toalettpapper vi använder när vi skiter. Vilka tidningar vi läser. Hur intelligenta vi var i småbarnsåldern, hur bra betyg vi fick i skolan, vem vi bor ihop med, de vet allt. De vet var du rör dig. De vet allt om dig. Och all teknik så som smartphones osv gör att de kan veta hur du ser ut, hur du låter, vem du pratar med, vilka åsikter du har osv. Vi är ett övervakningssamhälle. Det är trist att vi övervakas även när vi bara är vanliga människor. Jag tycker inte du och jag, vanliga “Svenskar” ska övervakas alls. Jag kan förstå att en kriminell organisation övervakas, men alla ska inte övervakas. Och om personen som övervakas inte gjort olagligheter så ska den heller inte få fortsätta att övervakas. Jag tror makt missbrukas i Sverige. Jag tror vanliga människor bevakas. Jag tror inte staten är ensam om att övervaka. Jag tror att det finns företag och organisationer med privata pengar (kan ju vara statliga i flera led) också övervakar. Jag menar hur mycket information har inte marknadsundersökningsföretag om oss?

En del information används till att manipulera dig att göra saker, köpa saker, leva ett visst liv. Tror du inte att de vet hur de ska göra? Jag är helt övertygad om att det vet hur de ska göra. Vill du vara övervakad? De vet mer om dig än du. Om du inte vill det, då är det dags att ta ställning. Lagstiftningen och allt sånt som byggts upp i Sverige och världen försvinner inte av sig själv. Det måste lagstiftas bort och elimineras. Vi kanske måste ha en ny typ av “polis” som får radera personuppgifter osv. Idag har inte polisen några som helst möjligheter att hjälpa människor som utsatts för cracking, hacking, stalking, övervakning osv. De har inga möjligheter att hjälpa privatpersoner. Du måste engagera dig för att få ett stopp av övervakningssamhället. Det jag nämt är bara en minidel av allt som finns. Detta är ingenting jämfört med vad som finns. Vill du verkligen ha det så här?

Source 20120118:

http://www.dn.se/ekonomi/scb-langt-kvar-till-jamstalldhet/