What if all unemployed gathered in whole EU and protested? The politicans would have to listen…

Imagine how many people are unemployed. There are a lot. Imagine if all half a million Swedes gathered to protest in Stockholm against the higher taxes against unemployed with the lowest incomes. Imagine if the unemployed protested against the unfair SGI rule for unemployed on child leave. Imagine if all unemployed started to talk about strange Arbetsförmedlare at Arbetsförmedlingen. Imagine if all unemployed protested against each threat that Arbetsförmedlingen and a-kassan makes when they send letters, make phone calls etcetera. Imagine if all unemployed protested against the low insurance you get on a-kassa, many don’t even get 50% of their original salary, for others it’s even less. Imagine if unemployed protested against the fact that they get unregistered from a-kassa if they are sick and must waste time going back to Arbetsförmedlingen to register once again and once again send in all the papers and redo all the shitty things that they must in order to get a-kassa again. Imagine if all unemployed created their own organisation and started to write about all the negative things unemployed have to go through.

Imagine if the unemployed weren’t ashamed and dared to speak up! In Sweden the government has put a “self-blame-stamp” on the unemployed. It’s like the government puts their head in the sand and does not wanna tell the public that the unemployed cannot get a job if there are not enough jobs. There is 10 job seekers on each available job in Sweden. 9/10 CANNOT GET A JOB. It’s a fact. And now, according to DN.se people from other countries (that do not live here) compete for the jobs with the Swedes.

The Moderats are dangerous for our society we can read in a debate article in Expressen, you find the article down below. A quote from the article (20120721, Expressen.se): “Housing shortages are an increasing problem, mass unemployment among the youth, 22.9 percent, a sick leave insurance that runs the sick to the bottom, and an unemployment insurance that isn´t much of an insurance. And according to UNICEF, Sweden is extremely bad at helping children that are living in poverty.”

In Spain the unemployed dared (Source: Dn.se)! They went out to the streets and protested against all cut backs, it says in DN.se.

I dare you – all unemployed, start and join organisations to make Swedish welfare system what it once was – something to be proud of.

Tänk om alla arbetslösa organiserade sig och protesterade mot Alliansen alla försämringar. Tänk om en halv miljon svenskar gick ut på gatorna och protesterade mot Alliansen oerhört orättvisa politik, som drabbar de med sämst ställt i dagens samhälle. Tänk om alla arbetslösa startade protester mot den orättvisa beräkningen av SGI för föräldralediga arbetslösa. Tänk om alla arbetslösa protesterade mot att många inte får ens 50% av sin tidigare lön i a-kassa, vissa får ännu mindre. Tänk om alla arbetslösa protesterade mot att de får betala mer i skatt än de som jobbar och har RÅD att betala skatt. Tänk om alla arbetslösa började protestera mot de hotbrev som ständigt skickas från a-kassor och arbetsförmedlingar. Tänk om arbetslösa protesterade mot att de inte får vara sjuka från möten med AF utan att bli avanmälda. Vid avanmälning måste man åter igen slösa statens och den arbetslöses tid att återregistrera sig. Det är varken hållbart för miljön eller samhällsekonomiskt.

Tänk om alla arbetslösa vågade organisera sig, gå med i befintliga organisationer eller starta nya!
Tänk om inte Alliansen längre förnedrade gruppen arbetslösa i samhället i media genom sina uttalanden. Tänk om vi alla protesterade mot Alliansens människoförnedrande sätt att prata om arbetslösa. TÄNK OM! Du kan börja skriva brev, blogga, skriva i olika sociala forum, prata, sprida flygblad osv. Det finns många sätt, välj ett som passar dig.

Alliansen kan inte fortsätta skylla arbetslösheten på enskilda arbetslösa, närmare bestämt en halv miljon svenskar. Regeringen kan inte fortsätta tro att jobben räcker till alla när det är 10 sökanden på varje svenskt jobb! Och nu konkurrerar svenskarna med utlänningar, som inte bor i Sverige om jobben också! Det innebär ÄNNU FLER sökanden på varje jobb och ÄNNU sämre chanser att få ett jobb (läs DN.se artikeln nedan).

Moderaterna är samhällsfarliga kan vi läsa i en debattartikel i Expressen.se, läs den gärna, länk hittar du längre ned i artikeln. Citat från artikeln (20120721, Expressen.se): “Bostadsbristen är ett akut problem, massarbetslöshet bland ungdomen, 22,9 procent, en sjukförsäkring som kör sjuka i botten, och en a-kassa som inte håller måttet. Och enligt Unicef så är Sverige utomordentligt dåliga på att hjälpa barn som lever i fattigdom.”

Dags och lära regeringen lite om sig själva, så börja informera om ALLA negativa grejer de gjort mot arbetslösa!

I Spanien vågar de arbetslösa gå ut på gatorna och reagera mot sparpaketen (Källa: Dn.se)! Låt oss också våga!

Source 20120721:

http://www.dn.se/ekonomi/arbetslosa-spanjorer-i-ny-sparmarsch

http://www.dn.se/ekonomi/stram-spansk-svangrem-slar-hart

http://www.dn.se/sthlm/i-krisens-spar–nu-soker-de-arbete-i-sverige

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article15148682.ab

http://www.expressen.se/kvp/ledare/debatt-moderaterna-ar-samhallsfarliga/

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arbetslosa-spanjorer-i-ny-sparmarsch_7362302.svd

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/europe/05/18/spain.protests/index.html

http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/nov/17/spain-eurozone-indignados-protest-unemployment

http://www.npr.org/2011/05/26/136683688/youth-protests-sweep-spain-as-unemployment-soars

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13481592

Abbreviations:

Swede = A permanent resident in Sweden

Svensk = En som är bosatt permanent i Sverige

Source: http://www.youtube.com